IV konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

By | 26 września, 2022

Organizatorzy Konkursu – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka celowa Politechniki Morskiej w Szczecinie) ogłaszają IV konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

  • Termin naboru: do 11.10.2022 r. do godziny 10:00.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin Inkubatora Innowacyjności 4.0 – 4 konkurs
  2. Załącznik 1 –Wniosek konkursowy
  3. Załącznik 2a –Budżet Minigrantu
  4. Załącznik 2bHarmonogram prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na zadania
  5. Załącznik 3 –Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu
  6. Załącznik 4 –Oświadczenie dotyczące udziałów w Projekcie

Załączniki po przyznaniu Minigrantu:

  1. Załącznik nr 6 –Wzór umowy o przyznanie Minigrantu
  2. Załącznik 7a –Raport częściowy z realizacji prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na zadania
  3. Załącznik 7b –Raport końcowy z realizacji prac przedwdrożeniowych

Zapraszamy do zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od 7.30 do 15.30 przy ul. Piotra Skargi 15, pok. 8 (parter) lub pod numerem telefonu 91 48 00 870 oraz +48 791810509 (CIAM). Zapytania można też wysyłać na adres e-mail: 4konkurs_inin4@innopm.pl (dotyczy CIAM).

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

Szczecin, dn. 26.09.2022 r.