Układ do oceny obciążenia maszyny sterowej statku

Układ ocenia intensywność pracy maszyny sterowej statku na podstawie złożonej analizy sygnału wychylenia steru. Informacja o poziomie obciążenia maszyny jest istotna, ponieważ maszyny sterowe statków są przeciążane w wysokich stanach morza podczas sterowania ich przez regulator kursu autopilota.

układ do oceny obciążenia maszyny sterowej

Stosowane sygnalizacje przeciążenia maszyn sterowych, bazujące na przekroczeniach dopuszczalnych średnich wartości prądów silników napędowych pomp hydraulicznych czy bazujące na przekroczeniach temperatur oleju hydraulicznego nie oddają w pełni intensywności pracy tych maszyn w szczególności w aspekcie dynamiki zmian kąta wychylenia steru – w tym przyspieszeń kątowych trzonu sterowego. Układ może być wykorzystany do sterowania mocą maszyny sterowej w wysokich stanach morza.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • zastosowanie rozwiązania w wysokich stanach morza,
  • stosowane rozwiązania nie są tak kompleksowe.

Pełna nazwa wynalazku: Sposób oraz urządzenie do wyznaczania sygnału odzwierciedlającego intensywność pracy maszyny sterowej

Dla: producentów maszyn sterowych statków, producentów autopilotów okrętowych, producentów aparatury pomiarowo sygnalizacyjnej

Zakres branżowy: okrętownictwo

Typ oczekiwanej współpracy: najem praw (np. licencja) lub współpraca naukowo-przemysłowa

Forma własności intelektualnej: zgłoszenie patentowe