Sposób wyznaczania mocy indykowanej silników tłokowych

sposób wyznaczania mocy indykowanej silnikówOkreślenie mocy indykowanej zwykle definiowane jest jako odniesienie pracy indykowanej uzyskanej w jednym cyklu pracy pojedynczego układu cylindrowego do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Proces ten wiąże się jednak z określonymi niedokładnościami i uproszczeniami. Rozwiązanie zgłoszone do opatentowania wychodzi naprzeciw tym problemom.

Sposób pomiaru może znaleźć zastosowanie w szczególności na silnikach wodzikowych dużej mocy.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • bezpośredni pomiar położenia tłoka silnika realizującego obieg cieplny,
  • wynalazek działa bez podstawowej wady metody stosowanej dotychczas.

Pełna nazwa wynalazku: Sposób wyznaczania mocy indykowanej silników tłokowych, w szczególności okrętowych silników wielkiej mocy

Dla: armatorów, producentów silników, producenctó przyrządów pomiarowych

Zakres branżowy: okrętownictwo

Typ oczekiwanej współpracy: współpraca naukowo-przemysłowa na ustalonych warunkach (dalszy rozwój pomysłu)

Forma własności intelektualnej: zgłoszenie patentowe