System do pomiaru wielkogabarytowych wałów korbowych

system do pomieru wielkogabarytowych wałów korbowych

Opracowany system pomiarowy z kontrolowaną wartością elastycznego podparcia obiektu mierzonego zapewnia eliminację ugięć sprężystych wału, gwarantując poprawną ocenę stanu geometrycznego wałów zgodną z ich stanem rzeczywistym. Pomiary realizowane z wykorzystaniem zaproponowanego systemu są w pełni skomputeryzowane, a wyniki pomiarów podlegają opracowaniu w oparciu o autorskie programy obliczeniowe.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • eliminacja odkształceń sprężystych wału pod wpływem ciężaru własnego,
  • kompleksowa ocena stanu geometrycznego wałów korbowych silników okrętowych.

Pełna nazwa wynalazku: Sposób i urządzenie do pomiaru odchyłek kształtu i położenia osi zespołu czopów wału korbowego

Dla: stoczni, armatorów, producentów silników

Zakres branżowy: okrętownictwo, silniki

Typ oczekiwanej współpracy: współpraca naukowo-przemysłowa

Forma własności intelektualnej: patent

Technology Readiness Level: VI