Sposób i stop lutowniczy elementów pian aluminiowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób lutowania pian aluminiowych. Sposób charakteryzuje się tym, że szlifuje się, w celu wyrównania powierzchni, a następnie odtłuszcza powierzchnie elementów pian aluminiowych przeznaczonych do lutowania, po czym pokrywa się ścianki porów topnikiem, a następnie wypełnia się otwarte pory płaszczyzn, przeznaczonych do lutowania stopem lutowniczym cynk-aluminium, zawierającym od 2 – 6% Al i od 94 do 98% Zn. Po wypełnieniu otwartych porów i zakończeniu procesu krystalizacji stopu lutowniczego w porach dokonuje się wyrównania, przez szlifowanie powierzchni elementów pian przeznaczonych do lutowania. Na koniec układa się doczołowo płaszczyzny co najmniej dwóch, elementów pian aluminiowych z wypełnionymi porami i poddaje się je procesowi lutowania.

W procesie lutowania używa się lutów twardych na osnowie cynku i lutów miękkich na osnowie cyny. Stop lutowniczy cynk-aluminium, do wypełniania otwartych porów płaszczyzn przeznaczonych do lutowania, topi się gorącym powietrzem o temperaturze powyżej 390°C.

Pełna nazwa wynalazku: Sposób i stop lutowniczy elementów pian aluminiowych

Dla: producentów samochodów, samolotów, statków, maszyn i urządzeń, osłon przeciwpożarowych, osłon dźwiękochłonnych i tłumiących drgania, broni, pojazdów i elementów militarnych, konstruktorów, armatorów, stoczni

Zakres branżowy: przemysł zbrojeniowy, przemysł samochodowy, transport, pożarnictwo, lotnictwo i przemysł kosmiczny, przemysł morski, budownictwo

Typ oczekiwanej współpracy: współpraca naukowo-przemysłowa na ustalonych warunkach

Forma własności intelektualnej: zgłoszenie patentowe

Technology Readiness Level: II