Homogenizator statyczny

homogenizator statycznyZasada działania tego urządzenia polega na kierowaniu cieczy dwu lub kilku składnikowych na sekcje homogenizatora. Przepływ przez dysze cieczy wieloskładnikowych pozwala na rozdział strug, następnie ich krzyżowanie i zderzanie ze sobą oraz nieruchomymi elementami homogenizatora. W efekcie uzyskuje się dodatkowo turbularyzację przepływu polepszającą jakość homogenizacji.
Zastosowanie homogenizatora umożliwia spalanie emulsji paliwowo – wodnych w wyniku tak zwanych wtórnych mikro eksplozji rozdrobnionych kropel wody powodując lepsze rozpylenie paliwa, tym samym lepsze spalanie zbliżone do całkowitego i zupełnego.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • prosta budowa, tańsza konstrukcja, brak elementów ruchomych,
  • budowa modułowa i możliwość dobierania elementów do potrzeb w różnych konfiguracjach,
  • poprawa warunków spalania paliw normatywnych i emulsji paliwowo-wodnych,
  • zmiana morfologii odpadów ropopochodnych i wykorzystanie energii chemicznej w nich zawartej w procesie spalania.
  • szeroki zakres ilości homogenizowanych paliw,
  • możliwość wytwarzania emulsji paliwowo-wodnych.

Pełna nazwa wynalazku: Homogenizator statyczny

Dla: stoczni, armatorów, producentów cieczy roboczych, przedsiębiorstw energetyki lądowej, kopalni

Zakres branżowy: okrętownictwo, systemy paliwowe, systemy olejowe, emulsje wodno-olejowe i paliwowo-wodne, energetyka lądowa

Typ oczekiwanej współpracy: szukamy możliwości podjęcia współpracy z podmiotem prywatnym celem dopracowania technologii i wytworzenia prototypu homogenizatora, by zweryfikować jego działalność w praktyce

Forma własności intelektualnej: zgłoszenie patentowe