MareMed

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+”, a następnie „Inkubator Innowacyjności 2.0” (MNiSW), realizowanych w działaniu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4 PO IR).

Członkami konsorcjum są:
Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (LIDER)
– Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. (Aktualnie InnoPM sp. z o. o.)(spółka celowa PM, partner)

inkubator

 

„Inkubator Innowacyjności +”

 

CEL PROJEKTU
Celem projektu MareMed jest zainwestowanie w co najmniej 13 innowacyjnych rozwiązań z branż medycznej oraz morskiej. Wysokość pojedynczego grantu wyniesie do 100 000 zł. Nad całością procesu inwestowania będzie czuwał Komitet Inwestycyjny, złożony głównie z przedstawicieli przedsiębiorstw oraz funduszy inwestycyjnych. Granty będzie można wydać m.in. na  ochronę patentową, strategię rozwoju, a także zakup niezbędnej aparatury oraz stworzenie pierwszych prototypów. Dodatkowo przewidziano środki na działania promocyjne, wyjazdy na międzynarodowe imprezy targowe, warsztaty oraz dostęp do baz danych.
Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie procesu komercjalizacji oraz zarządzania rezultatami badań naukowych i prac rozwojowych oraz intensyfikacja współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
To pierwsze tego typu konsorcjum w regionie zachodniopomorskim.

DLA KOGO
Rozwiązania będą mogli zgłaszać studenci, pracownicy naukowi, absolwenci, a także niezależni wynalazcy, którzy widzą szansę na nawiązanie współpracy z kadrą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

BUDŻET PROJEKTU
2 408 750 zł (część CIAM (InnoPM): 420 950 zł).

OKRES REALIZACJI
Luty 2017 – styczeń 2019.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt: info@innopm.pl lub pod numerem telefonu 791 81 05 09.

loga-inkub-pasek