Laboratoria

InnoPM Sp. z o. o. zarządza częścią aparatury badawczej Politechniki Morskiej w Szczecinie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszych laboratoriów:

cbp-slideCentrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska – realizuje usługi laboratoryjne, polegające na pobieraniu próbek, ich badaniu, opracowywaniu wyników oraz systemowo monitoruje wyniki oraz prowadzi diagnostykę urządzeń na rzecz podmiotów prywatnych.

 

LZELaboratorium Zielona Energetyka – diagnozuje stan urządzeń pochodzących z przemysłu energetycznego, petrochemicznego, wydobywczego, chemicznego, hutniczego i innych oraz prowadzi specjalistyczne badania dot. systemów energetycznych i ich wzajemnego oddziaływania na produkowaną i przesyłaną energię.

 

centrum_analizy-ryzykaCentrum Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków – realizuje prace badawcze oraz zlecone w zakresie bezpieczeństwa na morzu, obszarach portowych i obiektów off-shore. Centrum wyposażone zostało w siedem nowoczesnych specjalistycznych urządzeń badawczych, oprogramowanie analityczne oraz urządzenia wspomagające prezentację i archiwizację wyników prac badawczych.