Giełda kooperacyjna nauka-biznes w Goleniowie

By | 20 kwietnia, 2015

Dzisiaj w Goleniowie zorganizowana została druga giełda kooperacyjna burmistrzbusiness-to-research, której celem było zbliżenie świata biznesu oraz nauki. W wydarzeniu uczestniczyły zachodniopomorskie uczelnie publiczne oraz przedsiębiorcy, tak z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego, jak i spoza strefy, a wśród nich tak znane podmioty jak Asprod Sp. z o.o., Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. czy GDR Sp. z o.o.

Akademia Morska w Szczecinie była reprezentowana przez Prorektora ds. Nauki dr hab. inż. Artura Bejgera, dr inż. Macieja Kozaka,  dr hab. inż. Cezarego Behrendta, dr inż. Bogusza Wiśnickiego, dr inż. Marcina Szczepanka oraz mgr Oliwię Pietrzak. Wsparcia na miejscu udzielali przedstawiciele Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Centrum Innowacji.

stal AMRozmowy, przy specjalnie przygotowanych stolikach, dotyczyły możliwości nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a przedsiębiorstwem. Każde spotkanie trwało 15 minut, po czym uczestnicy zmieniali partnerów i rozpoczynali dyskusję od nowa. Taka formuła moderowanych spotkań, zwana potocznie brokeringiem, ma wiele zalet – w krótkim czasie można zapoznać się z oczekiwaniami wielu potencjalnych partnerów, co nie byłoby możliwe na zwyczajnej, standardowej konferencji.

Dr hab. inż. Artur Bejger: To drugie tego typu wydarzenie w którym uczestniczyliśmy. Na ten moment wydaje się, że podmioty były dobrze przygotowane w kontekście rozwoju współpracy z naszą kadrą naukową, dzięki czemu można założyć, że da to pozytywne efekty. Po raz pierwszy w giełdzie uczestniczył dr hab. inż. Cezary Behrendt: Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Akademia Morska może pełniej rozwijać współpracę z prywatnym biznesem. Podejmiemy starania w naszym Centrum Badania Paliw, obecnie budowanym na ul. Willowej z pieniędzy RPO, by jego założenia odpowiadały na potrzeby rynku. Zadowolony z udziału był dr inż. Marcin Szczepanek: Ciekawe wydarzenie, pojawiło się kilka interesujących wątków. Zobaczymy co z tego wyniknie dalej, ale jestem dobrej myśli.

dobreDodatkowym elementem wydarzenia, zorganizowanego w Villa Park, była część „otwierająca”, o charakterze konferencyjnym. Po przemowach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Burmistrza Goleniowa, Urząd Marszałkowski zaprezentował założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto w trakcie części konferencyjnej zaprezentowała się firma GDR Sp. z o.o., która wraz z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT realizuje konkretne, aplikacyjne projekty. Prof. Artur Bartkowiak z CBIMO nie krył nadziei na dalszy rozwój współpracy.

====

Cykl zachodniopomorskich giełd B2R to jedynego tego typu, na taką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, gdy to uczelnie wychodzą do biznesu z propozycjami współpracy. Uczestnikami Goleniowskiej sesji było 16 przedsiębiorstw, 35 naukowców oraz kilkunastu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych (razem ok. 85 osób). Odbyto ponad 50 spotkań B2R w 6 sesjach przy 13 stolikach. Akademia Morska w Szczecinie odbyła 10 oficjalnych spotkań B2R oraz dodatkowo kilka kuluarowych.

uczestnicyTe wydarzenia to nasza idée fixe, by nie ściągać inwestorów tanią siłą roboczą oraz zachętami podatkowymi, ale także potencjałem naukowym i laboratoryjnym uczelni wyższych (co wspiera nasz urząd marszałkowski). W planach są kolejne podobne eventy w takich miejscach jak Szczecin, Koszalin, czy środkowa część województwa.