Monthly Archives: październik 2019

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (OWI)

Konsorcjum MareMed w składzie:

1) Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2) Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie

serdecznie zaprasza na:

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (OWI)

22.10.2019 r. o godzinie 9:30

 

Tematyka szkolenia: Przygotowanie zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego, wdrożenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prowadzący: Rafał Malujda – radca prawny, rzecznik patentowy

Miejsce szkolenia: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Rektorat PUM, ul. Rybacka 1, Sala A

 

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny!

Link do rejestracji: https://evenea.pl/event/546732-2/

PROGRAM SZKOLENIA:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata)
10:00 – 11:10 „Po co nam ochrona patentowa do komercjalizacji, czyli zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w komercjalizacji. Zasady komercjalizacji.” – część I
11:10 – 11:25 Przerwa kawowa
11:25 – 12:35 „Po co nam ochrona patentowa do komercjalizacji, czyli zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w komercjalizacji. Zasady komercjalizacji.” – część II
12:35 – 13:05 Przerwa kawowa
13:05 – 15:30 „Jak przygotować materiał do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa?”

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Sala A

ul. Rybacka 1, 70-200 Szczecin

* Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0” dofinansowanego w ramach umowy nr MNISW/2019/172/DIR, w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (OWI)