Monthly Archives: sierpień 2016

Kolejne prace eksperckie, badania, szkolenia w Centrum Innowacji

Ostatnie tygodnie przyniosły nam kolejne ciekawe realizacje oraz wykorzystanie myśli naukowej w praktyce gospodarczej.

Wzięliśmy udział w przetargu na „Zakup usług eksperckich polegających na ocenie wniosków aplikacyjnych do projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talent„. Nasi eksperci oceniają pomysły na działalność gospodarczą w obszarze fizyka/geodezja i kartografia oraz w dziedzinie nauk medycznych. Obaj eksperci to młoda polska kadra naukowa, która już teraz ma doświadczenia praktyczne oraz technologie, nad którymi pracuje w celu wdrożenia na rynku.

P1040203Dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wykonaliśmy ekspertyzę związaną z realizacją projektu w RPO WM 2007-2013. Nasz ekspert przygotował opracowanie, dzięki któremu Jednostka Wdrażająca RPO WM może podjąć kluczową decyzję w sprawie rozliczenia się z beneficjentem jednego z projektów unijnych. Projekt ten dotyczył zakupu innowacyjnych maszyn oraz zaplecza technicznego.

Dla polskiego armatora wykonaliśmy badania związane z testowaniem skuteczności funkcjonowania elementów układu napędowego statku. Nasi eksperci udali się na miejsce postoju jednostki, by osobiście przeprowadzić badania oraz testy.

boton-1311853Dla Espersen Polska Sp. z o.o., dużego podmiotu z województwa zachodniopomorskiego, opracowaliśmy analizę zużycia energii oraz opinię dotyczącą harmonogramu i zakresu prowadzenia certyfikacji efektywności energetycznej. Praca odbyła się częściowo na terenie zakładu w Koszalinie. Warto zauważyć, że kontakt z firmą jest rezultatem udziału w jednej z giełd kooperacyjnych nauka-biznes, organizowanych przez publiczne uczelnie wyższe Pomorza Zachodniego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera UMWZ.

Prowadzimy także fachowe szkolenia. Dla kilkunastu pracowników firmy Ecol Sp. z o.o. (Rybnik), przeprowadziliśmy szkolenia w zakresie „Budowa maszyn i urządzeń”. Zlecenie zostało zrealizowane z wykorzystaniem zaplecza technicznego Akademii Morskiej.

logoAM2015Zostaliśmy także wybrani Operatorem „Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”. To nowe laboratorium, w którym można prowadzić prace komercyjne polegające na badaniu właściwości fizykochemicznych paliw i olejów smarowych. Tego typu infrastruktura zakupiona z funduszy UE często „leży odłogiem”, w przypadku CBP nic takiego nie ma miejsca, ponieważ dzień po podpisaniu umowy pojawiło się pierwsze zlecenie! To bardzo dobrze rokuje na przyszłość.

southbaltic_2014Centrum Innowacji może także brać udział w projektach unijnych. Dzięki wieloletnim kontaktom w tym obszarze przystąpiliśmy jako partner do projektu „Easily Distributed Personal Rapid Transit 2 go” w ramach programu INTERREG South Baltic. Do liderowania namówiliśmy Gminę Świnoujście, partnerem jest instytucja z Niemiec.
Cel projektu jest bardzo ciekawy, chodzi o uruchomienie w Świnoujściu pojazdów elektrycznych do użytku publicznego. Tego typu rozwiązanie pozytywnie wpłynie na środowisko i wizerunek miasta. Pozostaje nam czekać na pozytywne zaopiniowanie projektu.

Obecnie negocjujemy udział w bardzo ciekawych przedsięwzięciach na styku nauki i biznesu, w tym związanymi z energetyką wiatrową oraz wdrożeniem jednego z wynalazków Akademii Morskiej. Jak tylko pojawią się efekty tych działań, będziemy o nich informowali.