Monthly Archives: kwiecień 2015

Giełda kooperacyjna nauka-biznes w Goleniowie

Dzisiaj w Goleniowie zorganizowana została druga giełda kooperacyjna burmistrzbusiness-to-research, której celem było zbliżenie świata biznesu oraz nauki. W wydarzeniu uczestniczyły zachodniopomorskie uczelnie publiczne oraz przedsiębiorcy, tak z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego, jak i spoza strefy, a wśród nich tak znane podmioty jak Asprod Sp. z o.o., Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. czy GDR Sp. z o.o.

Akademia Morska w Szczecinie była reprezentowana przez Prorektora ds. Nauki dr hab. inż. Artura Bejgera, dr inż. Macieja Kozaka,  dr hab. inż. Cezarego Behrendta, dr inż. Bogusza Wiśnickiego, dr inż. Marcina Szczepanka oraz mgr Oliwię Pietrzak. Wsparcia na miejscu udzielali przedstawiciele Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Centrum Innowacji.

stal AMRozmowy, przy specjalnie przygotowanych stolikach, dotyczyły możliwości nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a przedsiębiorstwem. Każde spotkanie trwało 15 minut, po czym uczestnicy zmieniali partnerów i rozpoczynali dyskusję od nowa. Taka formuła moderowanych spotkań, zwana potocznie brokeringiem, ma wiele zalet – w krótkim czasie można zapoznać się z oczekiwaniami wielu potencjalnych partnerów, co nie byłoby możliwe na zwyczajnej, standardowej konferencji.

Dr hab. inż. Artur Bejger: To drugie tego typu wydarzenie w którym uczestniczyliśmy. Na ten moment wydaje się, że podmioty były dobrze przygotowane w kontekście rozwoju współpracy z naszą kadrą naukową, dzięki czemu można założyć, że da to pozytywne efekty. Po raz pierwszy w giełdzie uczestniczył dr hab. inż. Cezary Behrendt: Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Akademia Morska może pełniej rozwijać współpracę z prywatnym biznesem. Podejmiemy starania w naszym Centrum Badania Paliw, obecnie budowanym na ul. Willowej z pieniędzy RPO, by jego założenia odpowiadały na potrzeby rynku. Zadowolony z udziału był dr inż. Marcin Szczepanek: Ciekawe wydarzenie, pojawiło się kilka interesujących wątków. Zobaczymy co z tego wyniknie dalej, ale jestem dobrej myśli.

dobreDodatkowym elementem wydarzenia, zorganizowanego w Villa Park, była część „otwierająca”, o charakterze konferencyjnym. Po przemowach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Burmistrza Goleniowa, Urząd Marszałkowski zaprezentował założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto w trakcie części konferencyjnej zaprezentowała się firma GDR Sp. z o.o., która wraz z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT realizuje konkretne, aplikacyjne projekty. Prof. Artur Bartkowiak z CBIMO nie krył nadziei na dalszy rozwój współpracy.

====

Cykl zachodniopomorskich giełd B2R to jedynego tego typu, na taką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, gdy to uczelnie wychodzą do biznesu z propozycjami współpracy. Uczestnikami Goleniowskiej sesji było 16 przedsiębiorstw, 35 naukowców oraz kilkunastu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych (razem ok. 85 osób). Odbyto ponad 50 spotkań B2R w 6 sesjach przy 13 stolikach. Akademia Morska w Szczecinie odbyła 10 oficjalnych spotkań B2R oraz dodatkowo kilka kuluarowych.

uczestnicyTe wydarzenia to nasza idée fixe, by nie ściągać inwestorów tanią siłą roboczą oraz zachętami podatkowymi, ale także potencjałem naukowym i laboratoryjnym uczelni wyższych (co wspiera nasz urząd marszałkowski). W planach są kolejne podobne eventy w takich miejscach jak Szczecin, Koszalin, czy środkowa część województwa.

Centrum Innowacji Operatorem Laboratorium Analizy Ryzyka

Akademia Morska w Szczecinie coraz szerzej otwiera się na współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Laboratorium Analizy Ryzyka30 marca 2015 r. pomiędzy uczelnią, reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmę, a Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Konrada Frontczaka, podpisana została umowa na Operatora Laboratorium Analizy Ryzyka.

Umowa ta dotyczy wyboru podmiotu, który będzie prowadził prace polegające na komercyjnym wykorzystaniu należącego do uczelni Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków (inaczej Laboratorium RY) i w celu umożliwienia realizacji prac badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych na zasadach komercyjnych w obszarze:

 • analizy ryzyka eksploatacji obiektów pływających i off-shore, ich oddziaływania na środowisko naturalne wynikające ze skutków awarii będących ich udziałem
 • wymiarowania, delimitacji przestrzennej bezpiecznych obszarów manewrowych i eksploatacji obiektów off-shore w zakresie oddziaływania na inną działalność człowieka na akwenach wodnych i portowych,
 • wykonywania na zasadach komercyjnych usług zleconych o pokrewnym charakterze.

Laboratorium Analizy Ryzyka

Jest to drugie laboratorium, które AM przekazuje w zarządzanie swojej spółce celowej. Rozwiązanie, w którym podmiot zewnętrzny obsługuje i zarządza infrastrukturą badawczą jednostki naukowej, jest ciągle czymś nowym w Polsce. Ma ono jednak wiele plusów, do których należy zaliczyć m.in. szybszą oraz sprawniejszą obsługę zleceniodawców oraz możliwość zastosowania konkurencyjnych stawek rynkowych.

Centrum jest jedynym w Polsce tak kompleksowo wyposażonym w narzędzia analityczne umożliwiające prowadzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa transportu morskiego. Składa się z siedmiu stanowisk roboczych:
1) Stanowiska Systemu Nastran,
2) Stanowiska Systemu Solid works,
3) Stanowiska Systemu DNV Phast,
4) Stanowiska Systemu IWRAP MK,
5) Stanowiska Systemu GoldSim,
6) Stanowiska Systemu ESRI,
7) Stanowiska Systemu AIS,
oraz specjalistycznego oprogramowania analitycznego (Statistica, ITEM).

System IWRAP MKŹródło: http://www.gatehouse.dk Źródło: www.gatehouse.dk

Przykładowe usługi LRY:

 • Badanie pasów ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych.
 • Badanie strumieni ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych w aspekcie ich parametrów techniczno–eksploatacyjnych.
 • Badanie strumieni transportu ładunków ze szczególnym uwzględnieniem ładunków niebezpiecznych na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych.
 • Badanie tras żeglugowych w zakresie ich dostosowania do strumieni ruchu statków.
 • Badanie potencjalnych skutków kolizji statków lub statku z budowlą hydrotechniczną, w tym z infrastrukturą off-shore i rurociągami podwodnymi.
 • Badanie potencjalnego obszaru skażenia ekosystemu będącego wynikiem eksploatacji statku. Przeprowadzenie symulacji zakresu uszkodzeń energetycznych statku (FME Metod).
 • Określenie metodami symulacyjnymi zakresu technicznego uszkodzenia statku będącego efektem kolizji.
 • Określenie metodą symulacyjną zakresu technicznego uszkodzenia budowli hydrotechnicznej, w tym infrastruktury off-shore i rurociągu podwodnego.
 • Optymalizacja portowych urządzeń hydrotechnicznych.
 • Określenie rozkładu błędu człowieka w różnej grupie zawodowej.
 • Planowanie akcji ratunkowej i usuwania skutków awarii.

Wybór Operatora został przeprowadzony w procedurze przetargowej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego. Zainteresowanych skorzystaniem z usług LRY prosimy o kontakt pod numerem tel.: 791 810 509, e-mail: k.frontczak@innopm.pl.

Przykład mapy generowanej przez system ESRI

Źródło: www.esri.com

Rozwijanie współpracy w transferze technologii

Z niekłamaną satysfakcją informujemy, że Centrum Innowacji podpisało list intencyjny dotyczący współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytet Technologicznym w Szczecinie. Priorytetowe działania jakie podejmą strony to m.in. informowanie klientów o usługach świadczonych przez obie jednostki, przekierowywanie klientów w celu zapewnienia kompleksowegosoanr3 wsparcia firmom z regionu, pomoc w działaniach promocyjnych, wspólna organizacja imprez czy wymiana kluczowych informacji. Podpisany dokument jednoznacznie wskazuje na potrzebę zacieśnienia współpracy w w/wym obszarach pomiędzy kluczowymi aktorami regionalnego rynku innowacji i transferu technologii.

Skan listu można znaleźć tutaj: https://innopm.pl/?page_id=230.

Z innych działań Centrum Innowacji wymienić należy m.in. dzisiejszą wizytę w Polskim Radiu Szczecin (godz. 21:10), podczas której dyskutowane będą zmiany w polskim prawie zaproponowane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

1414135813Rozwijamy naszą aktywność promocyjną względem technologii Akademii Morskiej w Szczecinie, Laboratorium Zielona Energetyka oraz spotykamy się z z firmami w regionie, by omówić wspólne przedsięwzięcia biznesowych. 31 marca będziemy uczestniczyli w giełdzie kooperacyjnej nauka-biznes w Goleniowie. Kończymy także negocjacje w zakresie sprzedaży licencji wynalazku z obszaru nawigacji morskiej. W ostatnich tygodniach uczestniczyliśmy także w obradach grupy roboczej pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki, która ustala kształt Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze „Transportu przyjaznego środowisku”.

Trwają także szkolenia biznesowe dla studentów ZUT w ramach programu Samsung LABO.