Monthly Archives: lipiec 2017

Rozwiń swój pomysł na rynkach globalnych

zafiro-poziomy-2Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów CIAM, nawiązaliśmy współpracę z międzynarodową grupą ekspertów wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozwijaniu działalności na rynkach globalnych.

Zafiro Solutions to zespół specjalistów, posiadający b. wysoki „success rate” (zaangażowani w zdobycie 118 grantów!) w zakresie pozyskiwania środków dla sektora MŚP na poziomie Komisji Europejskiej (SME Instrument w ramach programu Horyzont 2020). Ich wiedza oraz umiejętności w znaczący sposób mogą wesprzeć obecnych oraz przyszłych klientów naszej Spółki.

logotyp-01bbbCo istotne, potencjał naszej współpracy został pozytywnie zweryfikowany w warunkach rynkowych, Zafiro pozyskało grant dla Sup4Nav Sp. z o.o., spin-outa Akademii Morskiej w Szczecinie.

Rolą CIAM będzie pierwsza weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania na poziomie KE oraz zaproponowanie ew. innych programów wsparcia.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane rozwojem na rynkach globalnych. Więcej o warunkach na tej stronie.

pexels-photo-316465

 

Finansowanie rozwoju nowych produktów, usług, procesów i technologii

pexels-photo-355988Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami jakie dają dwa programy UE, a do których obecnie trwają nabory. Jest to w naszej ocenie najlepsza w tym momencie okazja, by razem z zewnętrznymi ekspertami budować nowe produkty, usługi, technologie produkcji lub projekty wzornicze, które będziecie Państwo wprowadzać do własnej działalności gospodarczej.

Idea obu programów polega na tym, że Wnioskodawca (przedsiębiorca) składa projekt na dofinansowanie w/w usług, które następnie wykonują dla niego wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne. Takim podmiotem może być również nasze Centrum. Oto lista przykładowych prac B+R, jakie wykonali eksperci CIAM oraz AM.

Poniżej kilka podstawowych informacji o naborach.

Małe projekty B+R („Małe Bony”)
Termin naboru: do 31 sierpnia br.
Poziom dofinansowania projektów: 85% kosztu usługi.
Kto może składać projekt: Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, posiadające na terenie województwa zachodniopomorskiego swoją siedzibę lub oddział.
Wartość projektu: do ~117 000 zł netto.
Wspierane branże: M.in. wielogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Bony na innowacje dla MŚP („Duże Bony”)
Termin naboru: konkurs podzielony jest na etapy: I etap kończy się 8 sierpnia, II etap trwa do 9 października.
Poziom dofinansowania projektów: 85% kosztu usługi. Pozostałą część, tj. 15% kosztów, pokrywa przedsiębiorca (w formie finansowej lub innej – prośba o kontakt).
Kto może składać projekt: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terenie RP.
Wartość projektu: od 60 000 do 400 000 zł netto.
Wspierane branże: Konkurs dedykowany jest branżom wykazanym w dokumencie „Krajowa Inteligentna Specjalizacja” (praktycznie każda branża rozwojowa w PL).

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Document-page-001

Document-page-001

 

Zakończono dwie prace B+R dla przedsiębiorstw

W tym tygodniu zamknęliśmy dwie prace eksperckie, wykonywane dla podmiotu polskiego oraz belgijskiego. Wystawione referencje jednoznacznie wskazują na fachowość oraz rzetelność naszej Spółki, jako podmiotu gotowego realizować prace B+R na rzecz liderów branżowych nie tylko gospodarki morskiej.

Dla OT Port Świnoujście wykonaliśmy ekspertyzę dotyczącą prawnych, środowiskowych i technicznych aspektów obsługi siarki granulowanej. Dzięki naszej pracy firma może dalej sprawnie prowadzić swoją działalność międzynarodową. Praca zawierała m.in. wstępne oszacowanie możliwości przeładunku siarki granulowanej NHM 2503 oraz zalecenia i wymagania dla Portu pod względem technicznym oraz formalno-prawnym i środowiskowym, by taki przeładunek mógł mieć miejsce.

Dla Holdingu TELEMOND (firmy działającej w branży metalowej/ spawalniczej, w tym konstrukcji nienormatywnych) siłami zespołu naukowego oraz ekspertów zewnętrznych wykonaliśmy pracę B+R określającą potencjał rynkowy dla nowego rodzaju produkcji w Holdingu, w tym żeglugi śródlądowej i nowej linii jednostek do transportu towarów przez Odrę i inne rzeki w Europie. W efekcie firma może zaplanować działania produkcyjne oraz rozwijać swój potencjał w kierunku branży morskiej.
Wraz z TELEMOND realizujemy obecnie również inne działania, w tym współpracę w zakresie zlecania prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich (kadrze oraz studentom AM), a także oszacowanie szans rynkowych na kolejne produkty i technologie możliwe do realizacji w oparciu o potencjał produkcyjny Grupy. Współpraca z Holdingiem jest modelowym przykładem budowy wspólnych relacji nauki i biznesu, w oparciu o zapotrzebowanie technologiczne podmiotu prywatnego, nie w modelu „push” – sprzedaży nie zawsze dostosowanych do oczekiwań rynkowych rozwiązań naukowych.

Referencje Telemond

Referencje OT Port