Monthly Archives: wrzesień 2014

Profesjonalizacja transferu uczelnianych technologii

Z satysfakcją informujemy, że w relacjach pomiędzy Centrum Innowacji AM Sp. z o.o. oraz Akademi1i Morskiej w Szczecinie doszło do ważnego kroku, który wpłynie na profesjonalizację wdrażania technologii opracowanych na uczelni.

Zważywszy na to, że Centrum Innowacji jest spółką celową powołaną do życia w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a AM chce wdrażać wypracowane prawa własności intelektualnej, obie strony podpisały Umowę powierzenia zarządzania Prawami Własności Intelektualnej uczelni. Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. otrzymało pełne prawa do negocjacji warunków sprzedaży licencji, praw oraz know-how technologii, jakie powstają na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Oznacza to, że Centrum Innowacji stało się jedynym przedstawicielem Akademii Morskiej w Szczecinie dla podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie transferu uczelnianych technologii.

Jest to swoisty przełom w kontaktach z biznesem/inwestorami/przemysłem. Wkrótce rozpoczniemy szerszą kampanię promocyjną technologii, jakie otrzymaliśmy w zarządzenie. Zapraszamy do współpracy.

Udział w największych targach morskich w Hamburgu

W dniach 9-11 września Centrum Innowacji wzięło czynny udział w targach SMM w Hamburgu, największej tego typu imprezie dedykowanej branży morskiej w Europie. SMM to ponad 2100 wystawców oraz 50000 odwiedzających, a także 90000m2 powierzchni targowej. Targi robią ogromne wrażenie, uczestniczą w nich wszyscy światowi potentaci.

Podczas wydarzenia odbyliśmy szereg rozmów biznesowych z potencjalnymi partnerami z takich krajów jak Niemcy, Belgia, Grecja, Turcja. Nie zabrakło także ciekawych dyskusji z firmami polskimi, na oraz poza stoiskiem szczecińskim. Część spotkań bardzo dobrze rokuje na przyszłość.

W spotkaniach uczestniczyli także naukowcy Akademii Morskiej w Szczecinie oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich. Spotkania B2B zostały zorganizowane przez sieć Entreprise Europe Network i p. Alicję Wiglusz z ZSRG-SCP – bardzo dziękujemy!

2014-09-09 15.14.36HMCSMM 2014, MESSEGESCHEHENSMM 2014,HALLENÜBERSICHT B3Z2012-11-08-imo-tier-iii-nox-compliant-marine-diesel-engine-by-man-and-hhi-emd-figure-1

Zdjęcia własne oraz dzięki uprzejmości organizatorów targów SMM.

Centrum Innowacji współpracuje z Towarzystwami Klasyfikacyjnymi

Wykonaliśmy kolejną pracę na poziomie międzynarodowym, która dotyczyła ekspertyzy certyfikacyjnej (kooperacja z Lloyd Register) dla okrętowego silnika Caterpillar. 389Praca została wykonana w porcie amerykańskim.
Jej zakres odpowiadał wymogom przedmiotowym ISO, załącznika IV konwencji Marpol 73/78 oraz Towarzystw Klasyfikacyjnych.