Monthly Archives: luty 2014

Zachodniopomorskie – czy wybił już czas innowacji?

Dziś ok. 150 przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, instytucji okołobiznesowych oraz samorządu uczestniczyło w debacie na temat innowacyjności w naszym regionie. Zorganizowała ją Zachodniopomorska Szkoła Biznesu i szczecińska firma informatyczna BTC . W panelu dyskusyjnym uczestniczył Prezes Centrum Innowacji, Konrad Frontczak. Panel prowadził znany dziennikarz, Jarosław Kuźmiar.

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Portal Zegarbiznesu.pl został otwarty w czerwcu ubiegłego roku, ale ZachodniopomorskiZegar Koniunktury mierzy koniunkturę gospodarczą regionu od pełnych dwóch lat.

Ekonomiści bazują na danych z Zegara aby określić poziom rozwoju gospodarczego w regionie. Serwis jest aktualizowany co trzy miesiące na podstawie ankiet, które wypełniają lokalni przedsiębiorcy.

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Jak powiedziała prof. Aneta Zelek, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Końcówka roku, ostatni kwartał i zapowiedzi na pierwszy kwartał tego roku, pokazują, że wyraźnym faworytem pod względem rozwoju i tempa wzrostu zatrudnienia jest miasto Szczecin.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono branży morskiej, w tym Akademii Morskiej w Szczecinie. Zakres podejmowanych działań na styku nauki i biznesu na uczelni został oceniony jednoznacznie pozytywnie. Akademia została uznana przez panelistów jako wiodąca jednostka naukowa w regionie, która dobrze współpracuje z przemysłem.

Szczecin 2020 – o co walczymy, dokąd zmierzamy?

Północna Izba Gospodarcza zorganizowała debatę z Prezydentem Miasta Piotrem Krzystkiem, podczas której przedstawił on założenia nowego programu rozwoju miasta SZCZECIN 2020. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele uczelni oraz Spółki.

W trakcie dyskusji szukano odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

– Co i w jaki sposób zmieni się w naszym mieście?
– W którym kierunku będzie zmierzać jego rozwój?
– Na co przeznaczymy unijne wsparcie z nowej perspektywy finansowej?
– Co władze Szczecina chcą zaoferować mieszkańcom miasta?
– Jakie inwestycje powstaną w ciągu najbliższych sześciu lat?
– Jaką rolę w tych planach i działaniach mieliby odegrać lokalni przedsiębiorcy?
– Jakie pomysły ma miasto na rozwój przedsiębiorczości w Szczecinie?

prezydent debata

Zdjęcie: PIG

Program SZCZECIN 2020 oparty będzie na czterech priorytetach: praca, edukacja, otoczenie i współdecydowanie. Wiele miejsca poświecono w nim gospodarce morskiej – wg Prezydenta przedsiębiorstwa działające w tej branży staną się kołem zamachowym rozwoju naszego miasta. Mocno zaakcentowane zostało także odpowiednie przygotowanie kadr dla szczecińskich firm – Szczecin zamierza rozwijać programy wspierające zdobywanie kompetencji niezbędnych do pozytywnego zafunkcjonowania na rynku pracy.

Relacja na stronach Gazety Wyborczej.

Powołanie do życia Diacoustic Systems Sp. z o.o.

Z dużą satysfakcją informujemy, że w dniu dzisiejszym powołana została spółka Diacoustic Systems z siedzibą w Szczecinie – podmiot, który wprowadzi na rynek technologię wytworzoną na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (spółka celowa uczelni) oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która zainwestowała środki zpodpisanie Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED. Partnerem biznesowym w przedsięwzięciu jest również inwestor prywatny z Sieci Aniołów Biznesu AMBER. Twórcą technologii jest dr hab. inż. Artur Bejger, Prorektor ds. Nauki na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Diacoustic Systems planuje wprowadzenie na rynek urządzenia do diagnostyki układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym. Innowacyjne produkty będą adresowane w szczególności do armatorów i dystrybutorów sprzętu diagnostycznego. Zastosowana innowacyjna metoda diagnostyczna ma przede wszystkim zapewnić armatorom zachowanie sprawności układu napędowego jednostek pływających i realne oszczędności.

Podpisanie Porozumienia spółek celowych

W dniu dzisiejszym na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie prezesów spółek celowych oraz przedstawicieli świata nauki zarządzających 1389186698567projektami Spin-tech. Celem spotkania było podpisania „Porozumienia spółek celowych”.

Celem Porozumienia jest przygotowanie standardów funkcjonowania spółek celowych uczelni wyższych i instytutów badawczych, określenie statusu spółek celowych i  ich relacji z kluczowymi podmiotami związanymi z komercjalizacją wyników B+R oraz nadanie biegu legislacyjnego postulowanym propozycjom.

Porozumienie zostało także podpisane przez Prezesa zarządu Centrum Innowacji.