Zmiana nazwy i adresu Spółki.

Szanowni Państwo, niniejszym informuję, iż w związku ze zmianą nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie na Politechnikę Morską w Szczecinie, zmianie ulega nazwa spółki celowej uczelni na InnoPM sp. z o.o. (dawniej Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o.). Poniżej podaję aktualne dane: InnoPM Sp. z o.o. ul. Teofila Starzyńskiego 9/201 70-506 Szczecin NIP 851-317-13-20 KRS: 0000474865 REGON 321422451 www.innopm.pl Leszek Siwek Prezes Zarządu Szczecin, dn. 04.05.2023 r.

Wyniki czwartego konkursu na Minigrant – Inkubator Innowacyjności 4.0

  Mamy przyjemność poinformować, iż Rada Inwestycyjna podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 6 projektom złożonym w ramach czwartego konkursu na przyznanie Minigrantu w projekcie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty: „Transfer metody analizy metylacji DNA służącej epigenetycznej estymacji wieku z technologii sekwencjonowania DNA typu Illumina do technologii sekwencjonowania typu Ion Torrent„– pod kierownictwem dr hab. Eweliny Pośpiech „Aplikacja do terapii lęku społecznego w rzeczywistości wirtualnej”… Read More »

IV konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Organizatorzy Konkursu – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka celowa Politechniki Morskiej w Szczecinie) ogłaszają IV konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” Termin naboru: do 11.10.2022 r. do godziny 10:00. Dokumenty do pobrania: Regulamin Inkubatora Innowacyjności 4.0 – 4 konkurs Załącznik 1 –Wniosek konkursowy Załącznik 2a –Budżet Minigrantu Załącznik 2bHarmonogram prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na… Read More »

Wyniki trzeciego konkursu na Minigrant – Inkubator Innowacyjności 4.0

Mamy przyjemność poinformować, iż Rada Inwestycyjna podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 7 projektom złożonym w ramach trzeciego konkursu na przyznanie Minigrantu w projekcie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty: 1. „Opracowanie biologicznej metody przeciwdziałania biokorozji elementów metalowych związanej z biofilmem”– pod kierownictwem dra inż. Bartłomieja Grygorcewicza 2. „Poszukiwanie surowca roślinnego o wysokiej zawartości polifenoli oraz błonnika pokarmowego mogącego spełnić kryteria prebiotyku”– pod kierownictwem dr hab. n. med.… Read More »